Som selvejende institution har bestyrelsen det overordnende ansvar for institutionens drift og økonomi.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen.

Bestyrelsesmøderne afholdes 4 gange årligt og er præget af et stort engagement med lyst til at drøfte rammer og pædagogik.