Vores indendørs rammer bærer præg af relativ meget plads.
Vi har to store stuer, som giver anledning til forskellige udfoldelsesmuligheder.

En stue til mere stille sysler som eks. maling, højtlæsning, spille spil osv.

Den anden stue er mere præget af mulighed for grovmotorisk udfoldelse.
Her er forskellige ”redskaber” som eksempelvis hængekøje, hoppebøf, kravletunnel osv. som børnene frit kan benytte.